Tryptofan

Tryptofan je jednou z 8 esenciálních aminokyselin (tělo si jej nedokáže samo vyrobit), přičemž v normální lidské stravě se jeho denní příjem pohybuje mezi 1 – 1,5 gramy. Z tohoto příjmu tělo část využije na stavbu proteinů, pokud je strava chudá na vitamin B3 (niacin), tryptofan může být játry použit na výrobu vitaminu B3 (tento proces však nemůže zcela pokrýt potřebu tohoto vitamínu). Po všech těchto ukrajování z tryptofanového koláče nakonec na mozek zbyde pouhé 1%. Zde však peripetie ještě nekončí, neboť tryptofan se musí dostat k neuronům skrze hematoencefalickou bariéru, kde je v rámci aktivního transportu nucen sdílet transportní molekulu ještě s dalšími 5 aminokyselinami l-tyrosinem, valinem, fenylalaninem, leucinem a isoleucinem. Poté je přeměňován enzymem tryptofan hydroxylázou na 5-hydroxytryptofan, z něhož je za pomoci karboxylázy závislé na pyridoxinu (vitamin B6) konvertován na 5-hydroxytryptamin známý spíše jako serotonin.
Při vysokém obsahu proteinů v potravě se bohužel nezvyšuje jeho dostupnost nervovým buňkám, neboť zároveň s příjmem tryptofanu z těchto proteinů se zvyšuje i množství konkurenčních aminokyselin čekajících na transport skrze hematoencefalickou bariéru. Naopak zvýšením obsahu uhlohydrátů (cukrů) ve stravě je slinivka břišní donucena vylučovat více inzulinu, který kromě snížení hladiny glukózy v krvi sníží také hladiny konkurenčních aminokyselin. Díky tomuto jevu není aktivní transport tolik vytížený a větší množství tryptofanu může být přeneseno k nervovým buňkám. Toto pravidlo potvrzuje i bez jeho znalosti řada lidí, kteří na stresovou situaci reagují pojídáním sladkého, či škrob obsahujícího jídla (chipsy, pizza,atd.). Bohužel tato strategie není až tak úplně ideální, neboť zvýšená hladina inzulinu také způsobuje zvýšenou tvorbu tuků z glukózy.
Studie provedené během uplynulých 30 let na zvířatech i lidech prokázaly značný podíl nervových okruhů, ve kterých je přenašečem vzruchů serotonin, na správě pocitů pohody, klidu, relaxace, sebejistoty, a koncentrace. Tyto okruhy jsou také jakousi protivahou v mozku okruhům dopaminovým a noradrenalinovým, které jsou spíše zodpovědné za nabuzení, strach, zlost, napětí, agresi, obsesi, úzkost a spánkové poruchy. Syndrom nedostatku serotoninu by se měl projevovat řadou problémů jak v citové sféře, tak ve sféře lidského chování, za zmínku stojí kupříkladu deprese, sebevražedné sklony, alkoholismus, nespavost či nutkavé gamblerství.
Dle výzkumů badatelů S.N. Younga a H.M. Praaga je podávání samotného tryptofanu při léčbě depresí účinné pouze proti depresím typu “úzkost-agitace”. Tento typ je ovlivněn zejména silnou funkcí dopaminových a noradrenalinových okruhů, oproti čemuž jsou serotoninové okruhy omezeny nižším množstvím serotoninu, který mají k dispozici. Tato situace vede při vyšším výkonu CNS k nerovnováze těchto dvou systémů a k projevům úzkosti, neschopnosti odpočívat, atd.. Při podávání tryptofanu osobám trpících spíše depresí typu “inhibice-apatie” vykazuje daleko lepší výsledky podávání kombinace tyrosinu (v dávkách 100-500 mg) společně s tryptofanem. Tyrosin je totiž prekurzorem pro dopamin a noradrenalin, a u tohoto typu deprese se vyskytuje nejen útlum serotoninových okruhů, nýbrž i dopaminových a noradrenalinových.

Zdroje:
Sandyk R “L-Tryptophan in neuro psychiatric disorders, a review” Int. J. Neuroscience 1992 67
Young SN, Teff KL “Tryptophan availability, 5HTP synthesis and 5HT function” Prog. Neuro Psychopharmacol and Biol Psyshiat 1989; 13
Robertson J, Monte T “Natural Prozac” San Francisco, Harper 1997
Van Praag HM et al “Therapeutic indications for serotonin potentiating compounds, a hypothesis” Biol Psychiat 1987; 22
Poeldinger W et al “Functional dimensional approach to depression” Psychopathology 1991; 24
Van Praag HM “In search of the action of antidepressants, 5HTP, tyrosine mixtures in depression” Neuropharmacol 1983; 22

Dávkování:
Denní dávky se pohybují obvykle okolo 500 – 3000 mg. Podávání větších dávek se míjí účinkem, neboť nadměrné množství více aktivuje jaterní enzym, který jej rozkládá. Pro inhibici tohoto enzymu je lépe s dávkami tryptofanu konzumovat současně vit. B3 (niacin) a pro lepší přeměnu na serotonin také vitamín B6.

Nežádoucí účinky:

Obchodní název: L-tryptofan
Dostupnost: volně prodejný v ČR
Cenová relace: 48 Kč/gram
Denní dávka průměr: 0,5 g
Rychlost nástupu: -

Kontraindikace:
Lidé s ledvinovou či jaterní poruchou by neměli užívat jakékoliv aminokyseliny v čisté formě bez souhlasu lékaře.

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde