Hydergin

Praotec všech smart drugs, námelový alkaloid dihydroergotoxin, byl izolován v roce 1940 jako lék proti vysokému krevnímu tlaku. Původní patent na lék pod obchodním jménem Hydergin, který se skládal ze tří námelových alkaloidů, měla společnost Sandoz Pharmaceuticals, ten však již pozbyl platnosti a tak existuje řada preparátů založených na obdobné bázi. I nyní je řazen mezi periferní vazodilatancia, tedy léčiva rozšiřující periferní cévy.
Při nasazení hyderginu během léčení hypertenze některých pacientů postižených zároveň Alzheimerovou chorobou, se zjistilo zlepšení jejich mentálního stavu. Od té doby do současnosti proběhlo více jak 3000 testů s touto látkou, při nichž bylo zjištěno mimo zlepšení mozkové činnosti způsobeném vazodilatačním efektem léku, také zvýšení buněčných zásob ATP, stabilizace cAMP a využití glukózy.
U starých laboratorních krys hydergin dokázal zvýšit mozkový metabolismus a spotřebu glukózy. Dokázal také regenerovat neuronové spoje a chránit mozek před poškozením způsobeným nedostatkem kyslíku a zlepšit proces učení. Hydergin zpomaluje uvolňování lipofuscinu spojeným se stárnutím neuronů a funguje také jako profylaktikum proti volným radikálům.
U některých studií prováděných po 4 měsíce s denním dávkou 3 mg bylo konstatován nulový efekt při léčbě senilní demence. Avšak po 12 týdnech léčby s dávkou 6 mg se objevilo zlepšení u většiny pokusných osob účastnících se předchozího pokusu. Tento pokus naznačuje současný trend nootropní léčby, který vyznívá v duchu “častou příčinou nulového efektu nootropik je poddávkování”. Samozřejmě však záleží na daném fyzickém a psychickém stavu pacienta, jeho metabolických dispozicích a možnosti sledování změn stavu.
Hydergin je netoxický a relativně bezpečný. Lehká nauzea a žaludeční nevolnost jsou možné nežádoucí účinky. Vhodná je kombinovaná aplikace s piracetamem. Příbuznou látkou k dihydroergotoxinu je nicergolin(u nás přípravek Sermion, taktéž na recept).

Zdroje:
Yesavage JA, Hollister LE and Burian E. Dihydrorgotoxine (Hydergine); 6mg versus 3mg dosage in the treatment of senile dementia. Journal of the American Geriatrics Society, 27; 1979.
Thompson TL, Filley II; Lack of efficacy of Hydergine in patient’s with Alzheimer’s disease. New England Journal of Medicine 323; 1990

Dávkování:
3-6 mg rozdělených do 3 dávek během dne.

Nežádoucí účinky:
Nauzea, žaludeční nevolnost.

Kontraindikace:
Neužívat u psychóz, hypotenze (nízký krevní tlak) nebo pomalého srdečního rytmu, ischemické choroby srdeční.