Pyritinol

Molekula pyritinolu je složena ze dvou molekul pyridoxinu (vitamínu B6) spojených dvěma atomy síry. Jeho další chemické názvy jsou pyrithioxin a pyridoxin disulfid.
Je používán hlavně v Evropě, existuje řada studií mezinárodního významu provedených i v Čechách. Pyritinol byl patentován firmou Merck roku 1961, patent však vypršel na konci 70. let, což možná napomohlo jeho širokému rozšíření po evropském kontinentě, narozdíl od malé popularity v severoamerických zemích. Pyritinol byl už v 80. letech aplikován v řadě poruch, například alkoholismu, dyslexii, poruch chování a intelektu u dětí, mozkových traumatech, ale také u revmatické artritidy, díky jeho protiradikálové aktivitě.
V roce 1989 provedli dva čeští vědci A. Pavlík a J. Pilař studii, ve které porovnávali potlačování aktivity volných radikálů u různých nootropik (piracetam, oxiracetam, DMAE, meklofenoxát), ve které prokázali prvenství pyritinolu v dané skupině v potlačování volných radikálů. Účastní se hlavně ochrany proteinů proti polymeraci způsobené radikálovými reakcemi.
Roku 1993 byla odhalena další zajímavá vlastnost pyritinolu, podpora imunitní reakce prostřednictvím stimulace chemotaxe (přesunu buněk na místo specifického chemického podnětu) neutrofilů (typ bílé krvinky, který likviduje cizorodá tělesa pomocí radikálů a oxidantů). Při pokusech na králících, kterým byly podávány dávky pyritinolu, byla zjištěna zvýšená chemotaxe neutrofilů, avšak bez zvýšení hladiny volných radikálů či zvýšené zánětlivé reakce v místě narušení díky efektu potlačení volných radikálů.
Velký účinek pyritinolu při potlačování hydroxylových radikálů spolu s jeho zlepšením cholinergní transmise jej činí významnou látkou proti kognitivním poruchám. Napomáhá také lepšímu zásobování mozku glukózou skrze hematoencefalickou bariéru (bariéra oddělující krev a mozkovou tkáň) zejména u nemocných trpících sníženým přísunem glukózy do mozku. Někteří vědci poukazují na souvislost mezi sníženou dostupností glukózy (ať přísun či metabolismus) a některými demencemi.
Po jednorázovém požití 600mg pyritinolu u průměrné osoby bylo prokázáno prostřednictvím EEG zvýšení bdělostní odezvy. Při pravidelném užívání 300mg denně byla zlepšena výkonnost paměti a vybavování vjemů.

Zdroje:
A. Pavlik & J. Pilar (1989) “Protection of Cell Proteins Against Free-Radical Attack by Nootropic Drugs: Scavenger Effects of Pyritinol Confirmed by Electron Spin Resonance Spectroscopy” Neuropharmacol 28.
R. Branconnier (1983) “The Efficacy of the Cerebral Metabolic Enhancers in the Treatment of Senile Dementia” 19, 212-19.
J. Elferink & B. de Koster (1993) “Differential Stimulation of Neutrophil Functions by Pyrithioxine” IntJ Immunopharmac 15

Dávkování:
Pro nootropní či antioxidační efekt obvykle postačí dávky do 400 mg denně celkem, nad tuto dávku je lépe aplikovat pod dohledem lékaře. Jako většina látek zlepšujících bdění, je lépe požívat větší část denní dávky v počátcích dne. Při kombinaci s jinými nootropiky se efekt násobí.

Nežádoucí účinky:
Zřídka se vyskytne vyrážka či podráždění trávicího traktu.

Obchodní název: Enerbol, Encephabol, Alebran
Dostupnost: volně prodejný v ČR
Cenová relace: od 30 Kč/gram
Denní dávka průměr: 300 mg
Rychlost nástupu: týden

Kontraindikace:
Neužívat při nespavosti, stavech neklidu či úzkosti.