Seleginin

Selegilin nabízí ochranu proti věkové degeneraci dopaminergního nervového systému pomocí selektivní inhibice enzymu MAO-B (monoaminoxidáza typu B), jehož hladina v gliových buňkách narůstá s věkem. Byl prvním objeveným (zhruba před 40 lety) selektivním inhibitorem MAO-B a jako jediný zůstává i v současné klinické praxi. Vzhledem k selektivní inhibici pouze MAO-B, je u něj potlačen tzv. “sýrový efekt”, který vzniká při současné konzumaci potravin bohatých na tyramin (zrající sýry, vína, droždí, pivo) a inhibitorů MAO a vyúsťuje v hypertenzní krizi (prudký nárůst krevního tlaku). Dle hypotézy maďarského vědce Dr. Jozsefa Knolla následuje u člověka po 45. roce jeho věku úbytek dopaminu přibližně o 13% (více či méně v závislosti na dispozicích jedince) za deset let. Když hladina dopaminu dosáhne 30% jeho původní hladiny, následuje postižení v podobě Parkinsonovy choroby.
Za jednu z příčin poklesu dopaminu je pokládána jeho náchylnost k napadání kyslíkovými radikály, přičemž produkty oxidace dopaminu a dopy (prekurzor dopaminu) jsou neurotoxiny. Během podávání selegilinu byla zjištěna zvýšená hladina antioxidačních enzymů SOD (superoxiddismutázy) a katalázy právě v oblastech dopaminergních nervových drah, čímž by mohl být vysvětlen jeho neuroprotektivní charakter a popularita jako látky působící preventivně proti stárnutí. V současné době je selegilin látkou, jež se podává spolu s prekurzorem dopaminu (levodopa) pro léčení Parkinsonovy choroby a některých typů depresí.
V roce 1988 J. Knoll z budapešťské univerzity zjistil, že průměrný věk krys byl u selegilinem živených o 34% delší než u normálních. Taktéž se prodloužila doba jejich sexuální aktivity. Tým z Izraelského institutu biologického výzkumu v roce 1991 uvedl, že selegilin znatelně zlepšil učební a paměťové schopnosti u starých krys. Výsledek z většiny testů ukazuje na pozitivní efekt selegilinu na mentální funkce, zejména paměť, verbální komunikace a učení. Mezi vědci panuje shoda ohledně relativní absence nežádoucích účinků. Selegilin může však vyvolat lehkou stimulaci zhruba stejnou jako kofein.

Zdroje:
Knoll J, : The striatal dopamine dependency of life span in male rats. Longevity study with (–)deprenyl. Mechanisms of Ageing and Development 46: 1988.
Knoll J, : Extension of life span of rats by long-term (-)deprenyl treatment. Mount Sinai Med 55: 1988.
Carillo MC, Kanai S, Nohubo M, et al. : (–)Deprenyl induced activities of both superoxide dismutase and catalase in young male rats. Life Sci 48: 1991

Dávkování:
Ve věku 40-50 let 5 mg selegilinu 3x – 4x týdně. Ve věku 50-60 let 5 mg selegilinu 4x – 6x týdně. Ve věku 60-70 let 5 mg selegilinu denně. Nad 70 let 5 to 10 mg selegilinu denně. Nad 5 mg denně je dávka přípustná pouze u osob s Parkinsonovou chorobou.

Obchodní název: Deprenyl,Jumex,Selegiline
Dostupnost: na recept v ČR
Cenová relace: $38/250mg
Denní dávka průměr: různá dle věku
Rychlost nástupu: -

Nežádoucí účinky:

Kontraindikace:
Neužívat současně s antidepresivy či psychostimulancii.

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich