Takrin

Takrin (THA neboli tetrahydroaminoakridin) je reverzibilním inhibitorem acetylcholinesterázy (AChE), čímž zabraňuje degradaci a metabolismu acetylcholinu, což zapříčiňuje jeho zvýšenou hladinu. Nízké hladiny acetylcholinu se pokládají za zdroj paměťových poruch, jsou nízké také u Alzheimerovy choroby díky špatné syntéze acetylcholinu v narušených neuronech. THA je tedy použitelný v léčbě této nemoci díky jeho schopnosti zvyšovat hladinu acetylcholinu v synaptické štěrbině. Biologická dostupnost takrinu je 17%, současná konzumace takrinu s jídlem snižuje jeho dostupnost o 30-40%. Biologický poločas je okolo 2-4 hodin. Vzhledem k možnému reverzibilnímu (vratnému) narušení jaterních funkcí během užívání takrinu, je doporučována souběžná konzumace vitaminu C. Ten snižuje vznik substancí poškozujících buňky při metabolismu takrinu v lidském těle. Také vyšší dávky lecitinu, dosahující až 35g denně, napomáhají snižovat nežádoucí účinky takrinu a jemu podobných léčiv.
Takrin byl vyvinut jako lék proti Alzheimerově chorobě. Dr. Summers (jeden z objevitelů THA) dosáhl velmi uspokojivé výsledky v léčení Alzheimerovy choroby s kombinací deprenylu a takrinu s přídavkem lecitinu. Deprenyl zvyšuje dostupnost dopaminu, noradrenalinu a fenyletylaminu, které hrají závažnou roli v hybnosti, chování a vnímavosti. THA zabraňuje rozkladu acetylcholinu a lecitin(cholin) slouží k jeho syntéze.
Summers používal tuto kombinaci s velkým úspěchem do července 1990, kdy mu FDA zakázala další bádání. Tento “velkobratrský” krok vedl k značnému rozhořčení všech postižených. V roce 1991 podali sérii stížností, která vedla k alespoň velice omezenému přístupu k používání THA. Lidé kolem Dr.Summerse založila jako odpověď na nepochopitelný byrokratický postup skupinu “Alzeimer’s Buyer’s Club” v Kostarice.
V České republice byl vyvinut a nyní je ve stádiu testů 7-methoxytakrin, zatím není nikterak dostupný.

Zdroje:
Madden S, Woolf TF, Pool WF, Park BK. An investigation into the formation of stable, protein-reactive and cytotoxic metabolites from tacrine in vitro. Studies with human and rat liver microsomes. Biochem Pharmacol 1993;46
Prescription information on Cognex.

Dávkování:
Na počátku léčby 10mg 4x denně po dobu 6 týdnů. Každý týden je třeba dělat jaterní testy. Po 6 týdenních periodách je možné denní dávku zvedat při zachování akceptovatelných hladin jaterních enzymů. Optimální terapeutická odezva je při 120-160mg takrinu denně.

Nežádoucí účinky:
I pacienti s normální jaterní funkcí většinou zaznamenají zvýšení jaterních enzymů během léčby takrinem, přičemž je třeba dávat pozor na pacienty s jaterními chorobami (i prodělanými v minulosti).

Obchodní název: v USA Cognex
Dostupnost: v ČR pouze rámci výzkumu
Cenová relace: -
Denní dávka průměr: -
Rychlost nástupu: -

Kontraindikace:
Neužívat při žloutence (bilirubin nad 3mg/dl) vzniklé po předchozí léčbě takrinem. Nutno vyloučit současné podávání látek s anticholinergním účinkem.

„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde