Vinpocetin

Chemicky označovaný jako etyl-apovincaminát, derivát vincaminu, který byl extrahován z brčálu. Je studován a používán přes 25 let u chorob jako mozková ateroskleróza, senilní demence, Menierova nemoc (projevující se záchvaty závratě a sluchovými šelesty) či diabetická retinopatie (poškození cév vyživujících sítnici). Průzkumy ukázaly, že vinpocetin má nejvýznamnější statut ze všech brčálových alkaloidů vzhledem k menším nežádoucím účinkům a širšímu použití nežli u příbuzného vincaminu.
Vinpocetin se ukázal jako posilovač mozkového metabolismu a selektivní mozkový vazodilatans(rozšiřující cévy), vylepšující vychytávání kyslíku a glukózy z krve mozkovými neurony a následnou ATP syntézu uvnitř neuronu. Redukuje také úmrtnost buněk v části mozku postižené špatným krevním zásobením. Co se týče jeho mozkové vazodilatace, spočívá jeho efekt ve zvýšeném cerebrálním podílu srdečního výdeje, nezvyšuje však srdeční výkon, ani tlak krve. Narozdíl od neselektivních vazodilatancií nezpůsobuje vinpocetin zvýšený průtok krve zdravými oblastmi mozku na úkor oblastí postižených cerebrovaskulární poruchou.
Během přirozeného stárnutí se v lidském EEG zesiluje aktivita pomalých vln delta a theta a naopak klesá aktivita rychlých vln alfa a beta. Tato změna je rozpoznatelná u starých osob více zatížených poruchami paměti než u jejich vrstevníků disponujících svěží pamětí. Látky působící proti hypoxii a zlepšující zásobení mozku kyslíkem napomáhají upravit EEG směrem k původní podobě.
Vinpocetin má nízkou toxicitu a minimum vedlejších účinků. Orální LD50(smrtelná dávka pro 50% testovaných zvířat) pro vinpocetin činí 534mg/kg živé váhy myši, 503mg/kg živé váhy krysy. Pro průměrného člověka o váze 70kg činí tato dávka nějakých 35g.

Zdroje:
D. Sauer et al (1988) “Vinpocetine prevents ischaemic cell damage in rat hippocampus” Life Sci. 43
R. Branconnier (1983) “The efficacy of the cerebral metabolic enhancers in the treatment of senile dementia.” Psychopharm Bull 19
A. Hoffer & M. Walker, Smart Nutrients, Garden City Park, NY: Avery, 1994

Dávkování:
5-10 mg 2x-3x denně. Při užívání nalačno se může vyskytnout nevolnost. Výraznější efekt a nižší dávky (postačí 2,5mg) lze dosáhnout při podání pod jazyk. Účinek současně podávaných nootropních léčiv se násobí.

Nežádoucí účinky:
Podráždění trávicího systému, sucho v ústech, pokles tlaku krve.

Obchodní název: Cavinton
Dostupnost: na recept v ČR
Cenová relace: $15/250 mg
Denní dávka průměr: 10 mg
Rychlost nástupu: 2 dny až týden

Kontraindikace:
Neužívat při nespavosti, stavech neklidu či úzkosti. Nedoporučuje se pro těhotné.